black DSLR camera capturing road

Zgaszenie światła

Po chwili sprawdzenie szczelności zaciemnień. Rozpakowanie błony, wsunięcie jej w ślimacznicę, względnie nawinięcie jej wraz z taśmą karbowaną na oś szpuli. Włożenie całości do puszki. Lekkie stuknięcie o jej dno celem wytrącenia pęcherzyków powietrza na błonie. Zamknięcie wieczka. Sprawdzenie dokładności zamknięcia. Zapalenie światła zwykłego. Stałe pokręcanie wystającą ponad wieczko częścią osi. Kontrola czasu ściśle według przepisu dla danego rodzaju wywoływacza i filmu. Na małą chwilę przed upływem czasu, nie otwierając wieczka puszki, wylanie wywoływacza przez górny otworek. Wlanie wody (temperatura!) do otworka górnego koreksu. Lekkie i krótkotrwałe kołysanie puszką, wylanie wody. Nalanie utrwalacza. Kontrola czasu ok. 12 minut. Otwarcie wieczka górnego puszki. Zlanie utrwalacza do butelki. Ustawienie otwartej puszki pod lekkim strumieniem wody, niekiedy tę wodę ponadto całkowicie zmieniając. Czynność trwa ok. 20 minut. Przygotowanie w jakimś naczyniu (ew. drugi koreks) płynu zwilżającego (rozcieńczony Fotonal!) Wyjęcie wewnętrznej części koreksu wraz z tkwiącym w nim filmem z wody i przeniesienie całości do zwilżacza. Kąpiel od pół do jednej minuty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *