man using black DSLR camera during daytime

Zespol zlobkow warszawa

Każde z tych urządzeń ma odpowiednie pokrętła, a także skale, pełne liczb i oznaczeń, wraz z odpowiadającymi im wskaźnikami. Ostrość i skala odległości. Ostrość (dokładność, wyrazistość) obrazu leżącego tylko w „nieskończoności” byłaby dla potrzeb fotografii niewystarczająca. W większości kamer można obiektyw przesunąć do przodu i wówczas uzyskuje się ostrość w odległościach bliższych, wskazywanych na odpowiedniej skali. Skala ta podawana w metrach (niekiedy także w stopach angielskich) ma zazwyczaj następujący wygląd: 0,9 11,11,3 1,7 2 3 4 6 10 20  Posługując się prostą kamerą, nie wyposażoną w omawianą skalę odległość pomiędzy fotografującym a obiektem należy zmierzyć krokami lub ocenić „na oko”. W innych aparatach służy do tego celu wbudowany dalmierz lub szybka matowa. Najczęściej spotyka się kamery z dalmierzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *