man taking photo using black and white DSLR camera on hill at daytime

W miarę rozpowszechniania się fleszy, tracą na swej atrakcyjności błyskowe żarówki zwane spaleniowymi. Spełniają one rolę podobną do flesza, z tym, że są to żarówki jednorazowego użytku. Jedna żarówka jedno zdjęcie. Źródłem energii powodującej błysk (spalenie się masy znajdującej się wewnątrz żarówki) jest zwykła bateryjka elektryczna od latarki kieszonkowej. Oto kilka informacji na ten temat. Szklana bańka żarówki wypełniona jest tlenem. Wewnątrz znajduje się masa wykonana ze stopu glinowo-magnezowego mająca zazwyczaj postać zmiętej folii. O ile pojawienie się błysku we fleszu następuje jednocześnie z zamknięciem obwodu elektrycznego, o tyle maksymalne świecenie żarówki spaleniowej jest nieco opóźnione. W związku z powyższym żarówki spaleniowe produkuje się w dwóch rodzajach: dla kamer z migawką centralną oraz dla kamer z migawką szczelinową. W pierwszym przypadku fotograficznie skuteczny błysk żarówki trwa 1 /33 s., w drugim 1 /12 s. Produkowane też są żarówki uniwersalne. Należy o tym pamiętać przy zakupach. Bańki żarówek spaleniowych pokrywane są warstwą lakieru, co zabezpiecza je przed rozpryśnięciem podczas wybuchu. Niebieski nalot pojawiający się wewnątrz żarówki nie świadczy o jej bezużyteczności przeciwnie, jest dowodem szczelności.