man in black crew neck t-shirt holding black video camera

W aparacie z migawką centralną, w zasadzie obojętne jest czy podczas fotografowania zastosowano tę, czy inną migawkę. Przy każdej migawce czy to będzie 1/25 s, czy 1/500 s, naświetlenie trwać będzie tylko 1 /1000 s, to znaczy przez okres trwania błysku flesza (zakładając, że istnieje prawidłowa synchronizacja migawki z błyskiem). Przy migawce szczelinowej nie należy stosować krótszych czasów od /50-1 /100 s, a to ze względu na opisane już zjawisko przesuwania się szczeliny. Prawidłowe naświetlenie przy świetle flesza zależne jest: a) od ilości, światła w błysku (dla każdego flesza jest to jego indywidualna wielkość stała), b) od odległości lampy od fotografowanego obiektu. Ponadto oczywiście, od czułości filmu, liczby przysłony obiektywu i jasności własnej obiektu. Producenci lamp podają zazwyczaj na jej obudowie odpowiednie tabelki, a także liczbę, nazywaną szacunkową lub przewodnią. W praktyce, przystępując do fotografowania przy użyciu flesza, regulować się będzie wyłącznie otwór przysłony obiektywu, dostosowując go do wszystkich pozostałych wartości.