man taking photo using black and white DSLR camera on hill at daytime

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Światłomierz. Przyrząd oddający nieocenione usługi, wierny przyjaciel fotografującego. W fotografii barwnej bezwarunkowo konieczny. Można sformułować zasadę: nie ma fotografii barwnej bez prawidłowo działającego światłomierza. Pewne nieprawidłowości naświetlania w fotografii czarno-białej dają się naprawiać w opracowaniu laboratoryjnym, natomiast w kolorze istnieje tylko alternatywa: zdjęcie jest dobrze naświetlone lub nie do użytku. Światłomierz fotoelektryczny jest po prostu miernikiem fotoelektrycznym, w którym wychylenia wskazówki galwanometru są wprost proporcjonalne do natężenia światła działającego na fotoelement światłomierza. W sprzedaży można spotkać dwa typy światłomierzy fotoelektrycznych, różniących się jedynie rodzajem zastosowanego fotoelementu. Jeden wyposażony jest w fotoelement selenowy, tzw. fotoelement czynny, który przez samą obecność prądu elektrycznego w jego obwodzie wychyla wskazówkę mikroamperomierza na tarczy i wskazuje odpowiednią wielkość. Natomiast drugi typ światłomierzy fotoelektrycznych wyposażony jest w fotoopomik (zwykle Cds). Fotoelement taki zmienia swą oporność tylko pod wpływem padającego światła. Im silniejsze światło tym oporność mniejsza. Nie wytwarza zatem napięcia a jedynie zmienia oporność. Dlatego w układzie światłomierza z fotoopornikiem prócz mikroamperomierza musi być ogniwo zasilające w niezbędne napięcie. W światłomierzach z fotoopornikiem Cds stosowane są miniaturowe ogniwa rtęciowe wytwarzające prąd. Budowane obecnie światłomierze fotoelek- tryczne oparte są na jednej z dwóch opisanych zasad. Światłomierze można nabyć oddzielnie, a w aparatach bardzo nowoczesnych, automatycznych, wbudowane są w ich korpus. Stają się częścią ogólnej automatyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *