man capturing a photo

UPROSZCZENIA W USTALENIU WŁAŚCIWEGO NAŚWIETLENIA (W FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ)

Istnieje kilka sposobów szybkiego i łatwego ustalenia właściwego naświetlenia filmu, bez pomocy światłomierza lub tabeli. Są to metody zastępcze, nie tak precyzyjne, ale możliwe w pewnych warunkach do zastosowania. System uzyskiwania zawsze dobrych zdjęć (zwany także regułą szybkostrzelności). Podstawą systemu jest założenie, że w ciągu jednego dnia fotografującemu towarzyszy jednolita pogoda, że fotografuje on tym samym aparatem, na tym samym gatunku błony, o czułości 20 DIN czyli 80 PN (stale bez filtru) i, że wszystko dzieje się w okresie dobrego oświetlenia słonecznego. Latem będą to godziny 9-17. W tych warunkach należy ustawić na stałe:
otwór przysłony obiektywu na 11, czas naświetlenia na 1/100 lub 1/125 s. Fotografujący jest zwolniony od precyzyjnego nastawiania obiektywu na ostrość. Wystarczy, jeżeli przy motywach bliskich nastawi ostrość na 3 m, zaś przy wszelkich innych, dalszych i najdalszych, na 9 m.
Fotografowanie przy nastawieniu „na czerwone punkty”. Na skalach przysłon i czasów niektórych kamer widoczne są wśród ciągu liczb czerwone punkty. Są to oznaczenia, wynikające z identycznych obliczeń, jakie zastosowano przy opisanej wyżej metodzie. Ustawienie wskaźników skal na czerwone punkty pozwala na fotografowanie w podobnych okolicznościach do opisanych wyżej.
Tabela fotoreporterów jest uproszczeniem tabel naświetlań. Pozwala na błyskawiczne znalezienie w pamięci liczby oznaczającej właściwy otwór względny przysłony obiektywu w warunkach od pochmurnego dnia zimowego, do pełnego słońca na plaży, latem. Konieczne jest dodajmy żartem pamięciowe opanowanie tabliczki mnożenia, nie dalej jednak 4×4!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *