a man taking a picture with a camera

Uprawa bzu czarnego opłacalność

Jasność ta zależy nie tylko od ilości światła przepuszczonego przez „źrenicę wejściową”, ale również od odległości obiektywu od płaszczyzny, na której powstaje obraz. Podobnie okno dobrze oświetla przeciwległą ścianę pokoju, gdy znajduje się ona blisko, a źle, jeśli oświetla ścianę leżącą daleko. Dla uchwycenia tej zależności stworzono pojęcie „otworu względnego obiektywu”, wyrażonego stosunkiem jedności do liczby będącej wynikiem podzielenia długości ogniskowej przez średnicę obiektywu. Przykład, ogniskowa 6 cm, średnica obiektywu 3 cm. Otwór względny 6:3 czyli 2. Oznaczenie 1:2. Ogniskowa. Podawana w milimetrach lub centymetrach. Jest to odległość między optycznym środkiem obiektywu a jego ogniskiem. W punkcie tym powstaje dokładny („ostry”) obraz przedmiotów dalekich, leżących w tzw. nieskończoności. W tymże punkcie mieści się płaszczyzna filmu. Obszerniejsze omówienie praktycznych skutków zastosowania w kamerze obiektywów o różnych ogniskowych znajdziemy w dalszej części strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *