man in black crew neck t-shirt holding black video camera

Przysłona obiektywu

Fotograf rzadko korzysta z pełnej jasności obiektywu niekiedy chce lub musi źrenicę wejściową zmniejszyć. Skala otworu przysłony obiektywu oznaczona jest następującymi wartościami: 1,4 2 2,8 4 5,6 8 1116 22 32 albo: 1,6 2,2 3,2 4,5 6,3 9 12,5 18 25 36 Zdarza się, że kamera posiada skalę niekompletną, np. może zabraknąć jednej lub kilku liczb pierwszych czy ostatnich. Skale są obliczone z zachowaniem następującej zasady: każda kolejna wartość oznacza podwojenie lub zmniejszenie o połowę ilości światła przechodzącego przez obiektyw. Biorąc za punkt wyjścia którąkolwiek ze środkowych liczb skali należy przyjąć, iż najbliższa wartość z lewej oznacza dwukrotne zwiększenie ilości światła, zaś najbliższa wartość z prawej, zmniejszenie tej ilości o połowę. Ma to znaczenie praktyczne, o czym będzie mowa w jednym z dalszych rozdziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *