person in gray hoodie using black binoculars

Nie są obojętne takie wartości, jak barwa światła emitowanego przez żarówkę w aparacie do powiększeń (stopień zużycia żarówki, zabarwienie wnętrza kopuły aparatu), rodzaj i stopień zużycia chemikaliów, a wreszcie fakt, że poszczególne partie papieru przeznaczonego na odbitki mają indywidualne cechy, mimo że wytwarzane są jako ten sam rodzaj. Filmy dla fotografii barwnej produkowane są w trzech odmianach, a mianowicie: odwracalne do światła dziennego, oznaczane na opakowaniach rysunkiem słońca, literami T lub D i wartością ok. 5400 K, odwracalne do światła sztucznego rysunek żarówki, litery K lub A, ok. 3200 K, barwny negatyw, mający własności pośrednie między a i b. Na filmie odwracalnym dziennym można fotografować zarówno w świetle słonecznym, jak i przy użyciu lampy elektronowej (flesza), ma ona a) światło tak zwane „zastane”, b) światło flesza. W konkretnym przypadku korzystniejsze okazało się „A”. bowiem światło o składzie widmowym zbliżonym do światła dziennego. Nie dotyczy to innego rodzaju oświetleń sztucznych, nawet specjalnych żarówek fotograficznych typu Nitraphot.