man using black DSLR camera during daytime

Zespol zlobkow warszawa

Każde z tych urządzeń ma odpowiednie pokrętła, a także skale, pełne liczb i oznaczeń, wraz z odpowiadającymi im wskaźnikami. Ostrość i skala odległości. Ostrość (dokładność, wyrazistość) obrazu leżącego tylko w „nieskończoności” byłaby dla potrzeb fotografii niewystarczająca. W większości kamer można obiektyw przesunąć do przodu i wówczas uzyskuje się ostrość w odległościach bliższych, wskazywanych na odpowiedniej skali. […]