Photo of a Man Using a Black Camera

Wygrać miłość cda

Celownik jest podstawową częścią kamery, umożliwia wybór tematu do sfotografowania. Są różne celowniki, np. zwykła ramka wskazująca tylko w przybliżeniu granice widzenia obiektywu, lub też celownik pryzmatyczny, czyniący to o wiele dokładniej. Niektóre aparaty wyposażone są w szybkę matową, na której rysuje się obraz przedmiotów leżących w polu widzenia. Szybka jest wówczas celownikiem, a także […]