a man taking a picture with a camera

Uprawa bzu czarnego opłacalność

Jasność ta zależy nie tylko od ilości światła przepuszczonego przez „źrenicę wejściową”, ale również od odległości obiektywu od płaszczyzny, na której powstaje obraz. Podobnie okno dobrze oświetla przeciwległą ścianę pokoju, gdy znajduje się ona blisko, a źle, jeśli oświetla ścianę leżącą daleko. Dla uchwycenia tej zależności stworzono pojęcie „otworu względnego obiektywu”, wyrażonego stosunkiem jedności do […]