woman taking photo near tree

Teatr korez repertuar

Stanowi to w pewnych przypadkach nieocenioną zaletę. Zauważmy jednak, że „błąd” fotografa nie zawsze jest omyłką. Wszakże chce on niekiedy świadomie wykonać zdjęcie nieostre, poruszone, czy nieostre jedynie we fragmentach. Zbyt obfite, czy zbyt skąpe naświetlenie, a więc nie to, które wskazał automat, rozsądnie zastosowane i z pewnym planem, prowadzi czasami do uzyskania ciekawych efektów. […]