person wearing backpack and holding DSLR camera

Piórojady u kur

Pewien teoretyk zaproponował dość oryginalne rozróżnianie aparatów. Według niego istnieją: aparaty szybkie, zawsze gotowe do wykonania zdjęcia, aparaty przeciętne, dla ludzi o średnim temperamencie, głównie kamery zwojowe średniego formatu, aparaty powolne, studyjne, dające negatywy o formacie 9x 12 cm i większe. Zdaniem autora wszystkie tego rodzaju podziały mają u nas w kraju, jak na razie, znaczenie jedynie teoretyczne. […]