woman taking photo near tree

Orędzie thomasa woodrowa wilsona

„Od pierwszej chwili ujmowałam mój aparat z pełną czułością i miłością” mawiała Julia Margaret Cameron, jedna ze znakomitszych fotografek ubiegłego stulecia. Słowa te, liczące już ponad sto lat (Cameron zmarła w r. 1879) powtarzane są przy każdej okazji, gdy trzeba coś mądrego napisać na temat aparatu fotograficznego. Należy więc swój aparat polu bić. A lubiąc, […]