Mariusz patyra skrzypek

Ma wielu zwolenników a także niejednego świetnego realizatora. Istnieją kluby filmowców-amatorów, zrzeszone w ogólnokrajowej federacji. Ogłaszane są konkursy i pokazy filmów. Także i te argumenty przemawiają za tym, że polskiemu filmowi amatorskiemu przez długi jeszcze okres czasu nie grozi zguba ze strony domowego wideo. Filmowiec-amator przeważnie zaczyna od fotografii. Można być pewnym, że trudno zostać filmowcem, […]