man using his black DSLR camera

Jak zbudować kurnik przydomowy

Naświetlonej błony z dyspozycją „proszę odbić po jednej z udanych” jest śmieszne. Cóż to znaczy „udanych”> Czy to, że tylko wyjątkowo, czy też tylko przypadkiem i tylko niektóre z negatywów naświetlono prawidłowo? Wszakże każde zdjęcie może i powinno być, przy pewnej staranności w pracy, poprawne. Fotografowanie się z niedźwiedziem w Zakopanem przejmuje grozą. Pozowanie chłopczyka […]