woman in orange shirt holding black dslr camera

Chodzi przeważnie o świeczkę na gałązce świątecznej choinki. Gałązka wymaga dłuższego czasu naświetlania, np. 1 s, zaś płomień krótszego np. 1/10 s. Obraz telewizyjny. Aparat ustawia się dokładnie na wprost ekranu. Przedłużenie osi obiektywu pada pod kątem prostym na ekran. Czas naświetlania wskaże światłomierz. Na ogół stosowane są następujące wartości: 1 /25 lub 1 /30 s przy otworze obiektywu 5,6 do 8. Czułość błony 27 DIN. Wybierać obrazy o dużych plamach bez licznych, drobnych szczegółów. Nie fotografować migawką krótszą niż tu podana. Podobne reguły rządzą fotografowaniem obrazu kinowego, z tym, że co innego swoboda postępowania we własnym domu, a co innego obowiązek stosowania się do zasad współżycia z bliźnimi w miejscu publicznym, jakim jest sala kina. Może się zdarzyć, że częstotliwość ukazywania się na ekranie obrazu będzie identyczna z czasem otwarcia migawki i wówczas, mimo prawidłowego ustawienia czasu naświetlania na taśmie nie zarejestruje się obraz telewizyjny lub kinowy.