man taking photo using black and white DSLR camera on hill at daytime

O własnych siłach

„Czynność fotografowania może dawać nie tylko bezpośrednie wyniki praktyczne w postaci obrazków, ale jeszcze niezmiernie cenne wyniki uboczne w postaci zaostrzenia i wysubtelnienia władz umysłowych”. „Fotografowanie nie jest trudne. Ale fotografowanie ambitne, twórcze, wymaga oprócz opanowania warsztatu wiadomości szerszych: zdobycia ogólnej wiedzy fotograficznej, obejmującej elementy dyscyplin pokrewnych optyki, chemii, wiedzy o sztuce, estetyki. Na całość bowiem złożonego zjawiska fotografii o znamionach twórczych składa się szereg czynników: prócz nienagannej techniki wyraźne walory estetyczne obrazu, a przede wszystkim niebagatelny walor treści zawartych w obrazie, tego, co zdjęcie przedstawia, co się w nim ceni i co pamięta”. „Powszechnie znana definicja, której autorem jest Leonardo da Vinci: «malarstwo to wytwór umysłu» pasuje do prac fotografów. Ich zdjęcia stanowią rezultat wyboru intelektualnego odruchowego lub mniej czy bardziej świadomego. Każdy wybór jest ponownym tworzeniem: wybrać aparat, wybrać obiektyw, wybrać przysłonę, migawkę, błonę, kadr i oświetlenie. Wybrać moment, wybrać obiekt. Emulsję, technikę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *