person holding black camera

Liczby ułamkowe skali są wynikiem działań arytmetycznych wywodzących się ze stosunku długości ogniskowej do średnicy obiektywu. Odpowiadająca temu urządzeniu skala ma przeważnie wygląd następujący: B 1 2 5 10 25 i tak dalej, niekiedy do 1000. Litera „B” oznacza możliwość fotografowania „na czas”, to znaczy dwie, trzy lub więcej sekund, a nawet minut. Jedynka = migawka ustawiona na naświetlenie w ciągu jednej sekundy. Dwa pół sekundy. Pięć jedna piąta sekundy i odpowiednio dalej. Skala ta zbudowana jest również z zachowaniem zasady wielokrotności dwa. Z dokładnością dostateczną dla fotografii każda kolejna wartość oznacza zmniejszenie czasu naświetlania o połowę. Rozpatrując skalę w kierunku przeciwnym, każda kolejna wartość oznacza dwukrotne przedłużenie czasu naświetlania. Nietrudno się domyśleć, że zbudowanie skal przysłony i czasów według tej samej zasady wielokrotności dwa nie jest dziełem przypadku.