Mierząc oświetlenie rozległego pejzażu przy jasnym słońcu

Należy światłomierz pochylić nieco ku ziemi, bądź też dokonać pomiaru blisko jakiegoś motywu o podobnych walorach oświetleniowych. Fotografując tematy o dużych kontrastach, należy dokonać dwóch pomiarów fragmentów jasno i ciemno oświetlonych, po czym podjąć decyzję: na czym bardziej zależy? Oddanie na zdjęciu szczegółów leżących w partiach zacienionych, czy też na subtelnościach partii jasno oświetlonych. Można też przyjąć wartość średnią. Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiedni regulator światłomierza ustawić na liczbę, odpowiadającą czułości filmu znajdującego się w aparacie. Podczas pomiaru wskazówka światłomierza ustawi się w pewnym, określonym miejscu. Dostosowanie do tego punktu pokrętła światłomierza, względnie jego ruchomej tarczy, wskaże fotografującemu kilka rozwiązań, to znaczy różne czasy naświetlania i różne otwory przysłony obiektywu, z których każda kombinacja oznacza warunki prawidłowego naświetlenia. Jest to sytuacja podobna do opisanej w poprzednim rozdziale przy omawianiu zagadnienia współzależności skal. Zdaniem praktyków do wskazań światłomierza należy niekiedy wprowadzać pewne poprawki, a mianowicie: Zdjęcia czarno-białe i barwny negatyw: otwarty krajobraz w jasnym słońcu. Naświetlenie zmniejszyć o pół wartości skali przysłony, a więc zamiast np. 8 zastosować otwór 9.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *