man in gray long sleeve shirt and black shorts sitting on brown wooden bench during daytime

Mierząc oświetlenie rozległego pejzażu przy jasnym słońcu

Należy światłomierz pochylić nieco ku ziemi, bądź też dokonać pomiaru blisko jakiegoś motywu o podobnych walorach oświetleniowych. Fotografując tematy o dużych kontrastach, należy dokonać dwóch pomiarów fragmentów jasno i ciemno oświetlonych, po czym podjąć decyzję: na czym bardziej zależy? Oddanie na zdjęciu szczegółów leżących w partiach zacienionych, czy też na subtelnościach partii jasno oświetlonych. Można też przyjąć wartość średnią. Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiedni regulator światłomierza ustawić na liczbę, odpowiadającą czułości filmu znajdującego się w aparacie. Podczas pomiaru wskazówka światłomierza ustawi się w pewnym, określonym miejscu. Dostosowanie do tego punktu pokrętła światłomierza, względnie jego ruchomej tarczy, wskaże fotografującemu kilka rozwiązań, to znaczy różne czasy naświetlania i różne otwory przysłony obiektywu, z których każda kombinacja oznacza warunki prawidłowego naświetlenia. Jest to sytuacja podobna do opisanej w poprzednim rozdziale przy omawianiu zagadnienia współzależności skal. Zdaniem praktyków do wskazań światłomierza należy niekiedy wprowadzać pewne poprawki, a mianowicie: Zdjęcia czarno-białe i barwny negatyw: otwarty krajobraz w jasnym słońcu. Naświetlenie zmniejszyć o pół wartości skali przysłony, a więc zamiast np. 8 zastosować otwór 9.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *