man with backpack taking picture beside lake

Fotografować w pełnym słońcu, unikać motywów bardzo kontrastowych, unikać motywów, w których duże partie obrazu będą tonąć w cieniu, bądź stanowić dominującą jasność, obliczać bardzo starannie czas naświetlania, stosując poprawki. Przy motywach kontrastowych dokonywać pomiarów oświetlenia w partiach jasnych, rezygnując z prawidłowego naświetlania partii ciemnych. Pamiętać należy o tym, że wrogiem slajdów jest zbyt obfite naświetlenie. Często popełniają ten błąd amatorzy przyzwyczajeni do fotografowania w technice czarno-białej, gdzie niewielkie prześwietlenie nie pociąga za sobą przykrych konsekwencji. Fotografia barwna to obszerna wiedza. Amator, jeśli zasmakował w tym zagadnieniu, sięgnie do odpowiednich podręczników, w miarę najnowszych, chemicy bowiem i technologowie w sprawach barwnej fotografii (i filmu) wciąż jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.