shallow focus photography of man using a DSLR camera

Migawkę zwalnia się przez naciśnięcie odpowiedniego spustu. Gdy chodzi o szczególną ostrożność, by nie poruszyć aparatu, używa się wężyka. Należy go wkręcić w odpowiednie gniazdko. Licznik zdjęć. Wskazuje liczbę wykonanych zdjęć. Po załadowaniu błony do kamery, licznik bądź ustawia się samoczynnie na zero, bądź też należy to uczynić specjalnym pokrętłem. Oznaczenia pamięciowe. Pokrętło pozwalające oznaczyć czy naładowano aparat błoną czarno-białą, czy barwną oraz o jakiej czułości. Samowyzwalacz. Wbudowane w kamerę urządzenie samoczynnie wyzwalające migawkę (wykonujące zdjęcie). Skala wartości bezwzględnych. Niektóre aparaty, prócz opisanych wyżej czterech skal, posiadają skalę piątą, będącą ciągiem kilkunastu liczb, począwszy od zera. Wartości te wskazują na odpowiednie nastawienie otworu przysłony obiektywu w zależności od stosowanego czasu naświetlania. System u nas rzadko używany. Transport błony wewnątrz kamery. Współpracuje z urządzeniami pozwalającymi na włożenie błony do kamery i bezpieczne jego wyjęcie. Istnieje kilka systemów. Do przesuwania błony (po każdym zdjęciu) przeważnie służy specjalna dźwignia lub pokrętło. Niekiedy dźwignia spełnia równocześnie dwie role: przesuwa taśmę i naciąga sprężynę migawki (do następnego zdjęcia). W kamerach małoobrazkowych istnieje konieczność powrotnego przewinięcia naświetlonej błony do ochronnej kasetki. Do tego celu służą: oddzielne pokrętło oraz guziczek, którego naciśnięcie pozwala na powrotny ruch błony.