man holding DSLR camera

Niekiedy słyszy się twierdzenie, iż pytanie to postawiono błędnie, albowiem fotografia, wynalazek stosunkowo bardzo młody, jest zjawiskiem kulturowym najzupełniej odrębnym, w związku z czym nie ma potrzeby porównywania jej ze sztukami pięknymi, z malarstwem czy grafiką. W konsekwencji rozróżniać należy tylko fotografię dobrą od złej. Fotoamator, który swe zamiłowania oprze na takiej właśnie tezie, obierze najwłaściwszą drogę. Tworzyć fotografię dobrą to już bardzo wiele. Przyszłość pokaże czy i jak będzie można pójść dalej. Cóż to znaczy: dobra fotografia? Dobry to zdjęcie subiektywne, wieloznaczne. Możemy się pokusić zaledwie o wskazanie, co na ogół za dobrą fotografię (w skromnych ramach fotografii nieprofesjonalnej) uważano dotychczas. Życie wnosi stale poprawki-do tych sformułowań. Fotografia obojętne czy uważać ją za wytwór artyzmu, czy za dokument, za wiedzę, czy zabawę winna mieć jakiś sens, właściwe znaczenie. Obraz fotograficzny będzie taki, gdy widz (osoba oglądająca zdjęcie) odczyta jego idee i to zgodnie z intencjami autora.