Sztuka przyrodnicza, którą można uwiecznić na zdjęciu

Rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, hodowla zwierząt, parki narodowe i rezerwaty przyrody. Sady i ogrody. Style ogrodnictwa. Stacje klimatyczne. Budownictwo jako wyraz epoki i wskaźnik stanu zamożności i kultury narodowej. Style architektoniczne, miasta, wsie, fabryki, gmachy publiczne, domy towarowe, szkoły, szpitale. Zamki, pałace, figury przydrożne. Górnictwo, kamieniołomy, przemysł. Praca człowieka, jej narzędzia, teren, otoczenie. Człowiek w sporcie i wypoczynku. Ubiór człowieka pracy w zależności od charakteru zawodu. Wczasy pracowników i młodzieży. Obozy letnie. Uroczystości publiczne. Dom, podwórza, wnętrza mieszkalne, meble, uroczystości rodzinne, obrzędy. Sztuki plastyczne dawne i współczesne. Zabytki przeszłości, sztuka ludowa, zabawkarstwo, stroje ludowe. Konserwacja zabytków i ich inwentaryzacja. Świat zwierzęcy i roślinny właściwy darej okolicy. Wybitne okazy flory i fauny, ich znaczenie naukowe, praktyczne i artystyczne. Ochrona przyrody. Łowiectwo. Portrety drzew.

Cześć, mam na imię Magdalena i jestem absolwentem pewnej uczelni wyższej. Od wielu lat głównym tematem moich zainteresowań jest kultura i sztuka, czym też chciałabym się tu z wami podzielić!